Aanhangerland Gehamie

Aanhangerland Gehamie B.V.
Schootense Dreef 19a,
5708 HZ Helmond

facebook 32 twittericon 

phoneicon +31 (0)492 535352
faxicon +31 (0)492 534345

 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland
 • Gehamie Aanhangerland

Regelgeving ladingzekering per 1 januari 2014

De regelgeving voor ladingzekering in ons land ondergaat een paar wijzigingen per 1 januari 2014.
De veranderingen zijn vooral bedoeld om de voorschriften meer te verduidelijken en beter te omschrijven, meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De voorschriften voor ladingzekering zijn vastgesteld in artikel 5.18.6 van de Regeling Voertuigen.
"De huidige bepalingen zijn erg summier en geven in de praktijk nogal eens problemen.
Vanuit zowel de handhavers als de gebruikers was er behoefte aan een nadere uitwerking van de bepalingen.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van IenM, KLPD, OM en brancheorganisaties,
waaronder TLN, heeft zich hiermee bezig gehouden."

Het resultaat is een compleet nieuw artikel 5.18.6 met bijbehorende toelichting.
In de nieuwe opzet is ervoor gekozen om meer aansluiting te zoeken bij de voorschriften
van de European Best Practice Guidelines on Cargo Securing.

Ook zijn een aantal bekende EN-normen op het gebied van ladingzekerenin de regelgeving opgenomen.
Dat geldt ondermeer voor het vaststellen van de wrijvingscoëfficiënt en de sterkte van de voertuigopbouw.
Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen worden voortaan de minimale krachten
genoemd waartegen de ladingzekering bestand moet zijn.

Ook zijn de voorschriften voor afvallende lading verduidelijkt. Daarnaast zijn er aparte bepalingen gekomen
voor onder andere vastzetsystemen, voertuiggebonden lading en de stuwage van afneembare bovenbouwen,
containers en meeneemheftrucks. Alles overziend is er niet zozeer sprake van een aanscherping van de eisen
maar meer van een betere omschrijving zodat ze meer duidelijk zijn.
De nieuwe regels maken deel uit van een pakket van wijzigingen van de Regeling Voertuigen.

 

Occasions

occasions

Deze jonge gebruikte aanhangwagens kunnen u nog uitstekend van dienst zijn.

Lees meer...

 

Verhuur

Verhuur 7 web 

Maak uw keuze uit open bakwagens, aanhangers met huif, bagagewagens, gesloten of gekoelde aanhangers of andere speciale aanhangers.

Lees meer...

 

Service

service

Wat kunt u bij Gehamie verwachten:     
- Deskundig advies van de vakman
- Garantie op reparatie en onderhoud

Lees meer...

bovag1 rdw1

Copyright © Gehamie.nl - website door BenF Media